Kleiburg, de laatste originele Bijlmerflat (2013)
  • Share :
STORY
image movie

Kleiburg is de laatste klassieke Bijlmerflat. De andere honingraat flats in deze buurt zijn gesloopt of hebben plaatsgemaakt voor laagbouw. Er waren plannen ook Kleiburg te slopen maar de eigenaar besloot op het laatste moment de flat voor € 1,- aan te bieden aan een koper met een goed  plan om de flat te redden.  In de film volgen we de geschiedenis van Kleiburg en vertellen oud bewoners over het lief en leed dat ze in de flat hebben meegemaakt.

Er ontstaat een hernieuwde waardering en belangstelling voor Kleiburg en een nieuwe koper dient zich aan die in dit enorme gebouw met 500 appartementen goedkope kluswoningen wil aanbieden. Een film over idealisme, maakbaarheid, verval en hoop op een nieuwe toekomst voor Kleiburg.